Làm cách nào không có tiền vẫn có thể làm marketing hiệu quả được?

Marketing du kich

Một doanh nghiệp không thể bán được hàng khi không có khách hàng. Để tìm được khách hàng thì doanh nghiệp đó phải làm marketing. Nhưng đối với những doanh nghiệp nhỏ hoặc rất nhỏ thì chi phí marketing khổng lồ là một điều rất đáng lo ngại. Vậy thì làm thế nào mà doanh […]